Kutsu: Sääntömääräinen kevätkokous

Ruukin samoojat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: Perjantai 18.3.2022 kello 17.00

Paikka: Vauhtimaja, Hietamaantie 92, 92400 Ruukki

Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teamsilla, liity TÄSTÄ >>.
Tarvittaessa lisätietoja etäyhteydellä osallistumisesta Kati Mehtomaalta, kati.mehtomaa@partio.fi, 040 9628941.

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  

6. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus.  

7. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös. 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

9. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 

10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2022. 

11. Täydennetään yhdistyksen vuoden 2022 hallitusta. 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Koollekutsuja:
Ruukin Samoojien hallitus

Kuva: istock