Partio on ystävyyttä, naurua ja elämyksiä

Lippukunnassamme on viikkotoimintaa alakouluikäisille sudenpennuille ja seikkailijoille. Partiotoiminta tukee lapsen kasvua ja kannustaa kehittymiseen omana itsenään ja osana ryhmää. Lapsi oppii ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista, erilaisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä vastuunottamista. Partio-ohjelma on jaettu eri ikäkausiin, joissa jokainen lapsi ja nuori pääsee toimimaan yhdessä oman ikäistensä kanssa.

Sudenpennut ovat nuorimpia partiolaisia, 7–9-vuotiaita eli 1.–3.-luokkalaisia. Sudenpennun partiointiin kuuluvat jokaviikkoiset laumaillat, laumojen ja lippukunnan yhteiset tapahtumat, sudenpentujen taitokisat, retket ja leirit. Sudenpentutoiminnan runkona on Suomen Partiolaisten sudenpentuohjelma. Laumojen toimintaa värittävät leikit, seikkailut ja tarinat.


Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita eli 4.–6.-luokkalaisia. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja, osallistuvat partiotaitokisoihin, retkeilevät paljon sekä osallistuvat ryhmien ja lippukunnan yhteisiin tapahtumiin. Seikkailijaikäiset ovat innokkaita ja neuvokkaita, ja niinpä seikkailijoiden kanssa voi jo tehdä haastavampia asioita kuin sudenpentujen kanssa. Seikkailijatoiminnan runkona on Suomen Partiolaisten erätaitopainotteinen seikkailijaohjelma.


Tule mukaan

Mukaan toimintaamme ja partion jäseneksi ilmoittaudutaan täyttämällä jäsenhakemus. Viikkotoiminta ja mahdolliset uudet ryhmät käynnistyvät syyskuussa, mutta milloin vain on hyvä aika ilmoittautua mukaan!