Avoimet pestit

Tutustu Ruukin Samoojien avoimiin vapaaehtoistöihin eli pesteihin ja löydä omasi. Pestejä voidaan usein muokata henkilön osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Partiossa pestit ovat erikokoisia, mutta jokainen niistä on yhtä tärkeä. Jos et voi sitoutua pitkäksi aikaa niin tekemistä löytyy myös pikapesteistä. Pikapestit ovat pieniä nopeahkoja ja helpohkoja tehtäviä, joilla on kuitenkin suuri merkitys lippukunnalle. Jos et löydä listasta mieleistä pestiä, ota yhteyttä!

Avoimet pestit:

Viikkotoiminnan ryhmänjohtajat

Haluaisitko sinä toimia sudenpentujen akelana eli ryhmänjohtajana tai seikkailijoiden sampona eli ryhmänjohtajana tai tarpojaluotsina eli aikuisena, joka tukee tarpojavartiota ja sen samoajaikäistä vartionjohtajaa? Tehtävät eivät vaadi aikaisempaa partiokokemusta, mutta on siitä etua, perehdytämme ja koulutamme tehtävään. Suosimme toiminnassamme parijohtajuutta, eli vastuun on jakamassa aina vähintään kaksi ryhmänjohtajaa. Tarkistamme rikosrekisteriotteen kaikilta ryhmänjohtajilta. Vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä löydät lisätietoa partion Turvallisesti yhdessä -ohjeesta.

Akela tai johtajapari akelalle, 1.–3. luokkalaisten sudenpentujen ryhmänjohtaja

Pesti alkaa: Heti
Kuvaus: Akelan tehtävä on vastata sudenpentulauman toiminnasta ja turvallisuudesta ja toimia esimerkkinä sudenpennuille yhdessä johtajaparin kanssa. Sudenpentutoiminnan runkona on Suomen Partiolaisten sudenpentuohjelma.
Perehdytys: Perehdytämme lippukunnan toimintaan ja voit suorittaa verkossa Tervetuloa partioon -koulutuksen, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Pakollisena on suorittaa Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus. Suosittelemme myös osallistumaan joko viikonlopun mittaiselle akelakurssille tai verkkokurssille, joka perehdyttää 7–9-vuotiaiden sudenpentujen ohjaamiseen ja kasvattamiseen. Lippukunta maksaa kurssimaksut. Vertaistukea ja vinkkejä lippukunnan ohjelmajohtajalta ja muilta akeloilta.
Aikatarve: 2–3 tuntia/viikko kokemuksesta riippuen. Tämän lisäksi järjestämme retkiä, leirejä sekä käymme erilaisissa partiotapahtumissa. Näihin menee suunnittelukokousten lisäksi aikaa 1–2 viikonloppua/kausi.
Pestaaja: Ohjelmajohtaja Kati Mehtomaa, 040 962 8941, kati.mehtomaa@partio.fi

Sampo tai johtajapari sammolle, 4.–6. luokkalaisten seikkailijoiden ryhmänjohtaja

Pesti alkaa: Heti
Kuvaus: Sammon tehtävä on vastata seikkailijajoukkueen toiminnasta ja turvallisuudesta ja toimia esimerkkinä seikkailijoille yhdessä johtajaparin kanssa. Seikkailijaikäiset ovat innokkaita ja neuvokkaita, ja niinpä seikkailijoiden kanssa voi jo tehdä haastavampia asioita kuin sudenpentujen kanssa. Seikkailijatoiminnan runkona on Suomen Partiolaisten erätaitopainotteinen seikkalijaohjelma.
Perehdytys: Perehdytämme lippukunnan toimintaan ja voit suorittaa verkossa Tervetuloa partioon -koulutuksen, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Pakollisena on suorittaa Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus. Suosittelemme myös osallistumaan joko viikonlopun mittaiselle sampokurssille tai verkkokurssille, joka perehdyttää 10–12-vuotiaiden seikkailijoiden ohjaamiseen ja kasvattamiseen. Lippukunta maksaa kurssimaksut. Vertaistukea ja vinkkejä lippukunnan ohjelmajohtajalta ja muilta sammoilta.
Aikatarve: 2–3 tuntia/viikko kokemuksesta riippuen. Tämän lisäksi järjestämme retkiä, leirejä sekä käymme erilaisissa partiotapahtumissa. Näihin menee suunnittelukokousten lisäksi aikaa 2–3 viikonloppua/kausi.
Pestaaja: Ohjelmajohtaja Kati Mehtomaa, 040 962 8941, kati.mehtomaa@partio.fi

Tarpojaluotsi, 7.–8. luokkalaisten tarpojavartion aikuinen, joka tukee ryhmän toimintaa

Pesti alkaa: Heti
Kuvaus: Luotsin tärkeä tehtävä on auttaa toiminnan suunnittelussa, mahdollistaa vartion retkeilyä ja osallistua viikkokokouksiin samoajaikäisen vartionjohtajan kanssa tai hänen sijaisenaan. Tarpojaluotsina saat olla reilusti aikuinen. Tarpojavartiota voi johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja, jolloin tarpojaluotsin rooli on tavallaan kaksijakoinen. Tarpojaluotsin tehtävänä on tarpojavartion luotsaamisen lisäksi ohjata ja tukea samoajaikäkäistä (15–17-vuotiasta) nuorta johtajaa tehtävässään. Samoajaikäisten vartionjohtajien kanssa muodostat työparin, jonka toisena osapuolena sinun tehtäväsi on kannustaa ja innostaa vartionjohtajaa antaen kuitenkin hänelle ja vartiolle tilaa. Tarpojatoiminnan runkona on Suomen Partiolaisten tarpojaohjelma.
Perehdytys: Perehdytämme lippukunnan toimintaan ja voit suorittaa verkossa Tervetuloa partioon -koulutuksen, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Pakollisena on suorittaa Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus. Suosittelemme ensisijaisesti suorittamaan Partiojohtaja -peruskoulutuksen ja sen jälkeen luotsikoulutuksen, joka antaa valmiuksia ohjata 12–22-vuotiaita nuoria ja näiden ryhmien vertaisjohtajia. Lippukunta maksaa kurssimaksut. Vertaistukea ja vinkkejä lippukunnan ohjelmajohtajalta ja muilta aikuisilta.
Aikatarve: 2–3 tuntia/viikko kokemuksesta riippuen. Tämän lisäksi järjestämme retkiä, leirejä sekä käymme erilaisissa partiotapahtumissa. Näihin menee suunnittelukokousten lisäksi aikaa 2–3 viikonloppua/kausi.
Pestaaja: Ohjelmajohtaja Kati Mehtomaa, 040 962 8941, kati.mehtomaa@partio.fi

Vartionjohtajia (15–17-vuotiaita), 7.–8. luokkalaisten tarpojavartion ryhmänjohtajia

Pesti alkaa: Heti
Kuvaus: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja johtaa tarpojavartion viikkotoimintaa tarpojaluotsin avustuksella ja tarpojien ajatuksia kuunnellen. Vartionjohtaja vastaa toiminnan turvallisuudesta luotsin tuella. Tarpojatoiminnan runkona on Suomen Partiolaisten tarpojaohjelma.
Perehdytys: Perehdytämme lippukunnan toimintaan ja voit suorittaa verkossa Tervetuloa partioon -koulutuksen, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Pakollisena on suorittaa Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus. Suosittelemme suorittamaan ryhmänohjaajakoulutuksen. Lippukunta maksaa kurssimaksut. Tehtävään saa tukea luotseilta ja muilta aikuisilta.
Aikatarve: 2–3 tuntia/viikko kokemuksesta riippuen. Tämän lisäksi järjestämme retkiä, leirejä sekä käymme erilaisissa partiotapahtumissa. Näihin menee suunnittelukokousten lisäksi aikaa 2–3 viikonloppua/kausi.
Pestaaja: Ohjelmajohtaja Kati Mehtomaa, 040 962 8941, kati.mehtomaa@partio.fi

Hallinnon jäsenet

Hallituksen jäsen, Ruukin Samoojat ry:n hallituksen jäsen

Kuvaus: Lippukuntaa koskevat samat lait ja asetukset kuin mitä tahansa muuta rekisteröityä yhdistystä. Lippukunnan hallitus on tärkeä osa lippukunnan johtajistoa, joka tukee, auttaa ja johtaa lippukuntaa ja sen toimintaa. Hallituksen jäsenenä voit vaikuttaa lippukunnan toimintaan ja toimintakulttuuriin. Hallituksen jäseneksi voidaan valita kuka tahansa lippukunnan jäsen, joka on täyttänyt 15 vuotta.
Valinta: Lippukunnan hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään elo-marraskuussa. Kokouskutsu lähetetään lippukunnan jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Rahastonhoitaja, Ruukin Samoojat ry:n talousasioiden hoito

Pesti alkaa: Heti kun mahdollista.
Kuvaus: Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu talouden suunnitteluun osallistuminen, maksuliikenteen, kirjanpidon ja käteiskassan hoitaminen, tilinpäätöksen laatiminen, taloushallinnon asiakirjojen säilyttäminen lain säätämällä tavalla sekä hoitaa omaisuuteen ja avustusten hakemiseen liittyviä asioita yhdessä johtokolmikon kanssa. Lippukunnalla ei ole käytössä kirjanpito-ohjelmaa.
Perehdytys: Perehdytämme lippukunnan toimintaan ja voit suorittaa verkossa Tervetuloa partioon -koulutuksen, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Tehtävään saa tukea lippukunnan hallitukselta.
Aikatarve: 0,5–3 tuntia/kuukausi kokemuksesta riippuen.
Pestaaja: Lippukunnanjohtaja Elina ”Elli” Niskala, 044 061 6972, elina.niskala@partio.fi

Jäsenrekisterinhoitaja, lippukunnan jäsenrekisterin ylläpito Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksassa

Pesti alkaa: Heti kun mahdollista.
Kuvaus: Lippukunnan jäsenrekisterin ylläpito Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksassa. Lippukunnan tukihenkilö kaikissa Kuksaan liittyvissä asioissa. Pitää huolen, että lippukunnan jäsenrekisteri on ajan tasalla. Pitää kuksassa kaikki lippukunnan pestit ajan tasalla. Hyväksyy uusia jäseniä lippukuntaan yhdessä sovittujen henkilöiden kanssa. Muokkaa sekä päättää tarvittaessa lippukunnan jäsenyyksiä. Huolehtii lippukunnan tietosuojasta.
Perehdytys: Perehdytämme lippukunnan toimintaan ja voit suorittaa verkossa Tervetuloa partioon -koulutuksen, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Suomen Partiolaiset järjestävät jäsenrekisterinhoitajille suunnattuja koulutuksia. Lippukunta maksaa kurssimaksut. Tehtävään saa tukea lippukunnan johtokolmikolta, piirin jäsenrekisterihoitajilta, piirin Kuksasta vastaavalta työntekijältä, Suomen Partiolaisten kuksasta vastaavalta työntekijältä.
Aikatarve: 0,5–3 tuntia/kuukausi kokemuksesta riippuen. Aikatarve on osittain kausiluontoista painottuen syksyyn.
Pestaaja: Ohjelmajohtaja Kati Mehtomaa, 040 962 8941, kati.mehtomaa@partio.fi

Muut pestit

Perhepartio-ohjaaja, vastaa perhepartioryhmän toiminnan suunnittelusta, mutta vastuuta voi jakaa muiden ryhmän aikuisten kanssa

Pesti alkaa: Heti kun mahdollista, ajankohdan saa määrittää itse.
Kuvaus: Perhepartio on toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen mukaisesti. Perhepartio on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Perhepartio-ohjaaja, vastaa perhepartioryhmän toiminnan suunnittelusta, mutta vastuuta voi jakaa muiden ryhmän aikuisten kanssa.
Perehdytys: Perehdytämme lippukunnan toimintaan ja voit suorittaa verkossa Tervetuloa partioon -koulutuksen, joka perehdyttää partioon harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Pakollisena on suorittaa Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus. Suosittelemme suorittamaan perhepartio-ohjaajakoulutuksen. Koulutuksessa saa kattavan kuvan Suomen partiolaisten perhepartio-ohjelmasta ja sen soveltamisesta lippukunnan perhepartioryhmän toimintaan. Lippukunta maksaa kurssimaksut. Tehtävään saa tukea lippukunnan aikuisilta.
Aikatarve: 2–3 tuntia/kuukausi kokemuksesta riippuen. Tämän lisäksi voi halutessaan osallistua lippukunnan retkille, leireille sekä osallistua erilaisiin partiotapahtumiin.
Pestaaja: Ohjelmajohtaja Kati Mehtomaa, 040 962 8941, kati.mehtomaa@partio.fi

Pikapestit

Tällä hetkellä ei listattuja pikapestejä

Kuvaus:
Lisätietoja tehtävästä antaa: